TaiJi

Tai Ji Quan (ook: Tai Chi Chuan)

Tai Ji Quan was oorspronkelijk een vorm van zelfverdediging, maar heeft zich ontwikkeld tot de Chinese bewegingsleer die gebaseerd is op de filosofie van Tai Ji en het Yin-Yang-principe. De theorie van Tai Ji werd meer dan 4000 jaar geleden in China bestudeerd en gepraktiseerd. Tai Ji Quan is ontstaan in een daoïstisch klooster in China, waar de monniken door spirituele ontwikkeling de natuurlijke status van ‘Wuji’, of ‘leegte’ probeerden te bereiken. Wang Zong-Yue, een van de grondleggers van het moderne Tai Ji Quan, omschrijft Tai Ji als volgt: ‘Tai Ji komt voort uit Wuji (leegte). Het is de kern van beweging en stilte. Het is de moeder van Yin en Yang. Zodra het beweegt verdeelt het zich. In rust herenigt het zich weer.’

Wuji - Tai Ji - Yin Yang

Wuji staat                           Tai Ji staat                       Yin Yang staat

Dit leert ons dat Tai Ji niet gelijk is aan Wuji. Het is ook niet hetzelfde als Yin en Yang, maar het is de vloeiende overgang van Wuji naar Yin en Yang, en van Yin en Yang naar de status van Wuji. Deze natuurlijke eigenschappen van beweging en rust worden 'Dao' genoemd, of de 'wet van het universum' (natuur). Wuji is onveranderlijk en niet te differentiëren. Het is alles wat er is en dus ook alles wat er niet is. Het is het ‘niets’ van het begin van het universum en het is Yin en Yang, de tegengestelde elementen van het universum. Yin en Yang bestaan alleen in relatie tot elkaar. Het is een dynamisch, altijd durend proces. Alles heeft zowel een Yin- als een Yang-kant. In Yin is altijd Yang aanwezig en andersom. De balans tussen de elementen is voor iedereen anders, maar verstoring kan van invloed zijn op de gezondheid.

Yin en Yang, de twee polariteiten, ontstaan vanuit Wuji door Tai Ji. Uit deze twee polariteiten komen, weer door Tai Ji, vier fases voort. Op basis van deze theorie kan een oneindig aantal variaties worden gemaakt, allemaal met beweging en verandering tot gevolg. Alles in het universum hangt af van de onderlinge wisselwerking tussen Yin en Yang en hun relatie met Tai Ji.

Tai Ji Master

Wie Tai Ji Quan alleen voor de bewegingen beoefent zal nooit de échte betekenis van Tai Ji Quan ondervinden. Maar wie de moeite neemt zich in de theorie en de Dao te verdiepen zal door het inzicht zijn lichaam beter kunnen trainen en daardoor zijn fysieke en energetische lichamen kunnen behouden. Dat kan bijdragen aan een goede gezondheid en lange levensduur. Begrip stelt je in staat eerst te zorgen voor een vredig Xin (emotioneel verstand) en een harmonisch Qi. De Xin en Yi (wijsheid) zijn in de Dan Tien (dat is het gebied enkele centimeters onder je navel). De Qi blijft op zijn plaats. Dit is de staat van kalmte en van Wuji. Als de Xin en Yi beginnen te bewegen en de circulatie van Qi begint, komt de fysieke lichaamsbeweging op gang en verdelen Yin en Yang zich. De Xin en Yi vormen samen de ‘Tai Ji’ in de Tai Ji Quan. Je kunt dus zeggen dat Tai Ji Quan de ‘martial art’ van de geest, de gedachten en het verstand is. De 'vechtkunst' bestaat hierbij vooral op het leren overwinnen van onbalans, problemen of ziekten.

Yi, de wijsheid, brengt kalme en vredige gedachten. Het stelt je in staat je concentratie te vergroten en de Qi diep te laten gaan. Als de Yi diep en diepzinnig is, wordt je gevoel accuraat en verfijnd. Gevoel is de taal van je denken en de uiting van het lichaam. Diepe en nauwkeurige gevoelens manifesteren zich in precieze en snelle gedachten.

Dr. Yang verwoort zijn Tai Ji Quan-theorie als volgt. ‘Onze lichamen zijn beperkt tot onze driedimensionale waarheid, maar onze gedachten zijn vrij om over de hele wereld te reizen, niet begrensd door plaats en tijd. Alles wat de mensheid heeft gemaakt, van een beitel tot een vliegtuig, is ontstaan uit onze fantasie, onze voorstelling. Uit onze gedachten creëren wij nieuwe ideeën. Zo is het ook met Taij Ji Quan. Het laat ons beter begrijpen wat de bedoeling is van het leven en de wereld.’

Tai Ji

Terug naar boven

TAI JI (Volgorde) (太極拳套)

Er bestaan veel vormen en stijlen van Tai Ji Quan. Ik ben aan de YMAA opgeleid in de Yang-stijl, die uit 113 (of 108) vormen bestaat. Deze Tai Ji Quan is afkomstig van Yang, Ban-Hou (楊班候). In 1997 heeft YMAA de traditionele Chen-stijl Taijiquan samengevoegd met de reguliere innerlijke training. Binnen YMAA werd de Chen-stijl Taijiquan doorgegeven door Master Liang, Shou-Yu (梁守愉), die is opgeleid door Grandmaster Gu, Liu-Xing (顧留馨).

Een verplichte discipline in de Chinese vechtkunstmaatschappij is altijd ‘martial moraliteit’ geweest, het ontwikkelen en stimuleren van de deugden. Het was het belangrijkste onderdeel voor wie de traditionele vechtkunst wilde leren. Ook bij onze toepassing van de Tai Ji Quan, gericht op de gezondheid, wordt gewerkt aan vergroting van de moraliteit. De Tai Ji Quan kent de moraliteit van daden en de moraliteit van het denken.

- Moraliteit van het denken zijn: wilskracht, uithoudingsvermogen, volharding, geduld en moed.
- Moraliteit van daden zijn: nederigheid, respect, rechtvaardigheid, vertrouwen en loyaliteit.

Moed
Geduld
Wilskracht
Volharding
Uithoudingsvermogen

Yin Yang

Rechtvaardigheid
Nederigheid
Vertrouwen
Loyaltiteit
Respect

De informatie op deze pagina is grotendeels ontleend aan het boek ‘Taijiquan theorie’ van Dr. Yang Jwing Ming. Terug naar boven