Lesinformatie

Voorlopig organiseer ik geen Dayan Qigong workshops meer. Als anderen een workshop willen organiseren, ben ik wel bereid daaraan mee te werken en die te geven. De prijs daarvoor kan in onderling overleg worden bepaald. Daarvoor kan per e-mail of telefonisch contact met mij worden opgenomen. Op deze manier worden thans workshops voorbereid in Zwitserland en Zuid-Holland. De data daarvan zijn nog niet vastgesteld, maar zullen t.z.t. op Facebook worden vermeld.

Een cursus Qigong of Tai Ji duurt 10 maanden, van september tot juli, met wekelijks een les van 90 minuten. In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen. De lessen beginnen dan weer in de eerste week van september.

U wordt verzocht uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Mocht u een keer verhinderd zijn, wilt u dat dan telefonisch (eventueel via een boodschap op het antwoordapparaat) of per e-mail doorgeven, liefst minimaal 1 dag tevoren. Desgewenst kan een gemiste les op een ander tijdstip ingehaald worden, als er plaats is. Voor gemiste lessen wordt geen restitutie van lesgeld verleend.

Gebruik gemakkelijk zittende kleding of Tai Ji kleding en lichte, soepele, zaal sportschoenen. Neem een handdoek, yogamat of kleed mee. Wie speciale Qigong- of Tai Ji kleding wil aanschaffen, of boeken, dvd’s of video’s kan deze bij mij bestellen.

Cursusgeld Qigong en Tai Ji

De eenmalige inschrijvingskosten bedragen € 10,-. Het cursusgeld is mede afhankelijk van de locatie en de duur van de lessen (1 of 1,5 uur). Bij vooruitbetaling van het volledige lesgeld voor het seizoen geldt een korting. Als u mij belt of mailt zal ik u graag alle details vertellen. Dan kan eventueel ook met u worden afgesproken dat het cursusgeld in termijnen (maximaal drie) wordt betaald.

Het cursusgeld gaarne voor aanvang van de lessen overmaken op rekeningnummer 43.67.94.764 ten name van S.T. Siek te Den Haag.

Bij inschrijving voor meerdere cursusuren geldt een korting van 50% op de tweede en volgende cursussen in een seizoen. Deze korting geldt ook bij inschrijving van een tweede lid uit één gezin. Kinderen tot en met 18 jaar krijgen 10% korting op het cursusgeld. Op de inschrijvingskosten is geen korting van toepassing.

Er geldt een opzegtermijn van een maand, en de opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Al betaald cursusgeld over het resterende deel van het seizoen (na de opzeggingstermijn) wordt gerestitueerd tot een bedrag van maximaal 50% van het cursusgeld per seizoen.

Persoonlijke training/coaching

Het is mogelijk om privé-lessen te krijgen. De tijd en plaats worden in overleg met u afgesproken. Ik kan u ook persoonlijke begeleiding en coaching bieden in individuele gesprekken. Ieder gesprek duurt 60 minuten. Bel voor meer informatie 06 419 24047.

Cursusschema Qigong en Tai Ji

Hebt u voorkeur voor een bepaalde dag of tijd, wilt u zich aanmelden en wilt u weten of er nog plaats is, neem dan contact op. Een cursusoverzicht Qigong en Taiji wordt u toegezonden op aanvraag. Terug naar boven